Jump to content

News

Cha robh mi a’ dèanamh càil le mo bheatha…a-nis, seachd mhìosan às dèidh làimhe, tha mi sa chiad bhliadhna agam de thrèanadh is tòisichidh mi preantasachd. Ann an ceithir bliadhna ’s e dealanair làn-bharantaichte a bhios unnam.

Tasg-lannan