Jump to content

Ruithidh Ìre 6

Ruithidh Ìre 6

Tha tar-sgrìobhadh den bhidio gu h-àrd ri fhaighinn an seo

Tha CashBack for Communities a’ toirt taic do Lèirsinn airson Ceartas aig Riaghaltas na h-Alba, a’ cuideachadh le bhith a’ togail Alba a tha ceart, sàbhailte agus tapaidh. Tha a’ mhaoin ag amas air daoine òga a tha ann an cunnart a dhol a-steach don t-siostam ceartas eucorach agus na coimhearsnachdan as motha a tha fo bhuaidh eucoir.

Lìbhrigidh Ìre 6 CashBack raon de sheirbheisean agus ghnìomhan a tha fiosraichte air trauma agus a tha stèidhichte air an duine do dhaoine òga eadar aoisean 10-25 a tha:

  • Thoir taic do dhaoine òga as motha a tha ann an cunnart a bhith an sàs ann an giùlan mì-shòisealta a’ eucoir no a’ dèanamh eucoir a-rithist a dh’ionnsaigh no gu cinn-uidhe adhartach
  • Thoir seachad taic a tha stèidhichte air an neach do dhaoine òga, pàrantan agus teaghlaichean air an tug Droch Dhroch Dhona Leanabachd agus trauma buaidh
  • Thoir taic do dhaoine òga gus an slàinte, an slàinte inntinn agus an sunnd adhartachadh
  • Thoir taic do dhaoine, teaghlaichean agus coimhearsnachdan as motha a tha fo bhuaidh eucoir

Feuch an lorg thu tuilleadh fiosrachaidh gu h-ìosal a thaobh slatan-tomhais na maoine, stiùireadh agus pròiseas tagraidh.

For further information about the impact CashBack for Communities projects deliver across Scotland please look at the Impact and Partner pages of the website.

Tha tar-sgrìobhadh den bhidio gu h-àrd ri fhaighinn an seo