Jump to content

CashBack for Communities 2017-2020 air adhart – Beòthachadh

CashBack for Communities 2017-2020 air adhart – Beòthachadh

Beòthachadh goirid a’ mìneachadh prògram Cashback for Communities is na buaidhean beatha-atharrachail a th’ air a bhith aige do mhìltean òigridh an Alba. A’ glacadh cuid de na prìomh stadastaigean is cuideachaidhean cruinnichte a thug pròiseactan gu soirbheachail do luchd-pàirteachaidh, bho aithisgean measaidh cùraim eadar 2017 is 2020. Leanaidh an ath ìre de Chasbhack for Communities eadar 2020 gu 2023 a’ strì gus taic a thoirt don dhaoine òga is teaghlaichean as ana-chothromaichte an Alba. Lìbhrigidh 24 buidhnean compàirteachaidh Cashback for Communities taghadh chur-seachadan eadar obair-òigridh dhibhearsanach gu pròiseactan eadar-theachd fad-ùine a b’ urrainn beatha dhaoine òga atharrachadh gu tur is cothrom a thoirt dhaibh a bhith a’ cosnadh, ann am foghlam, neo ag obair gu saor-thoileach. Tha Cashback for Communities fhathast a’ toirt dochais son teachd-àm nas fheàrr.